Курсът "Анализ на тактическата и оперативна маркетингова информация" дава знания и изгражда умения за анализиране на маркетингова информация за вземане на маркетингови решения. Изучава се управленския смисъл и се анализират основни маркетингови показатели като проникване, пазарен дял, потребителска преданост, известност, облик и привързаност.