Учебната дисциплина е предвидена по учебния план на магистрите от спеациалност "Счетоводство и контрол", които имат неикономическо образование, или икономическо, без обучение по дисциплините "Банково счетоводство" и "Бюджетно счетоводство".