Курсът е за студенти от специалност ¨Банков мениджмънт¨, задочна форма на обучение, 2014 г.