Предназначен за студенти спец. Маркетинг (летен семестър)