Дисциплината поставя въпросите за новия глобален икономически ред; за организациите, управляващи международната търговска, валутна и финансова системи; за ролята и мястото на националната държава в глобализиращия се свят с все по-нарастваща сила на ТНК; за засилващото се неравенство между и вътре в страните; за това как да постигнем устойчив икономически растеж, който води до развитие, за да може съвременната глобализация да доведе до по-добър живот както за повече хора от настоящото поколение, така и за бъдещите поколения.