Учебната дисциплина има за цел да задълбочи познанията по стратегически маркетинг и да подпомогне придобиването на определи умения за тяхното практическо прилагане при разработването на маркетингова стратегия на стратегическа бизнес единица. Учебната дисциплина е предназначена за студентите от магистърската програма по Бизнес администрация.