Курсът представя на обучаемите основните концепции, технологии и средства, използвани в Web среда. Разглеждат се базовите протоколи и технологии на разработването на статични и динамични Web сайтове, като се акцентира върху проектирането и създаването на web страници чрез редактори и системи за управление на съдържанието. Представят се актуални теми, свързани с търсенето в Web, оптимизиране на търсенето, Web маркетинга. Дисциплината завършва със защита на курсова задача.