Учебната дисциплина предоставя знания за управлението на талантите в глобалното общество. В рамките на дисциплината студентите се запознават със: стратегията, структурата и съдържанието на управлението на талантите в организацията, методите за откриване на таланти; подходите за оценяване на управленската и професионална компетентност, инструментите за привличане и задържане на „подходящите хора” за „подходящата работа”. Дисциплината е включена в учебния план на магистърска програма „ Управление на човешките ресурси и организационна психология".