Курсът е предназначен за студенти от специалности БА,М,СК и Ф, магистърска степен