Специалност „Финанси”, 1 курс, задочно обучение, 2011/2012 г.