Предназначен за студенти в образователна квалификационна степен Магистър „Стратегически комуникации и медия мениджмънт“