Тази учебна дисциплина запознава студентите с теоретичните постановки и прагматичните модели в областта на социалната и емоционалната интелигентност и компетентност, които са ключови за разбиране и подпомагане на личностното развитие и пълноценното общуване в различни социални общности. Обучението стимулира изграждането на по-висока социална и емоционална грамотност у самите студенти, като едновременно с това ги запознава с възможностите как те самите биха могли да развиват този вид компетентности у клиентите, с които ще работят професионално в бъдеще.