Курсът е предназначен за студенти в магистърска програма "Психологично консултиране"