Дисциплината дава знания за една от най-често дискутираните през последните години тема в сферата на възпитанието и работа с деца – гневът и агресивното поведение и стратегиите за трансформирането им в социално приемливо поведение. Компетентността по посочените теми на професионалистите, работещи с деца е задължително условие за намеса и възпитателни стратегии. Магистрите, специалисти в сферата на социална работа с деца се нуждаят от професионални познания, относно теоретичните направления за изследване на гнева и агресията, относно диагностиката, средствата за регистрация и методиката за редуциране на агресивното поведение при децата. Дисциплината дискутира въпроси като превенция на гнева и агресивното поведение, управление на свободното време и алгоритми за самопознание на работещите с деца.