Курсът е предназначен за студенти магистърска програма "Психологично консултиране"