Печалбата от инвестираните в PR средства трудно сe калкулира, защото за разлика от рекламата PR продава напред във времето.

Как можем да измерим откровеното мнение за даден продукт, изказано от уважавана обществена личност, в сравнение с очевидно платения материал?

Как да покажем с цифри как "продава" положителният корпоративен имидж?

Как да измерим ефекта от едно силно заглавие или цветна снимка?

Как да разберем дали сме променили мисленето на хората?

Учебното съдържание в курса търси отговора на тези въпроси и разглежда в детайли въпроси като разработване на план за основополагащо проучване при планирането на PR кампании и програми; измерване на ефективността на действията и комуникациите в етапа на реализация; цялостна оценка на постигнатите ефекти.