Обучението по тази дисциплина запознава студентите с многообразните житейски ситуации, при които възниква риск от суицидни действия. Изясняват се индивидуално психологичните, междуличностните и социалните корени на суицидното мислене и готовността за суицидно действие. Анализират се социологическите и медицинските данни за честотата и разпространението на суицидните опити по света и в България. На основата на този анализ се представя системата от превантивни и директни терапевтични мерки, които могат да се предприемат за разпознаване на суицидния риск и ефективно противодействие на суицидните опити. Обект на специално внимание са специфичните подходи, които се предлагат в мрежите за спешна психологична помощ при суициден риск – „hot-line services“, както и националния ни опит в „Телефона на доверието“ , разкрит през 1990 г. към БЧК. Коментират се различните възможности за превенция и помощ при суициден риск в медицинската практика, образованието и социалното дело, като се предлагат прагматични набори от техники и интервенционни стратегии.