Новата образователна парадигма, чиято философска основа е коструктивизмът и хуманистичното образование, определя промяна в ролите на учителя и на ученика, в осъществяването на педагогическото взаимодействие.

Обучението по Околен свят, Човекът и природата и Човекът и обществото в голяма степен осигурява развитие на научна и културна компетентност и допринася за интеграцията на разгледаните направления, в резултат на което да се формират по-обобщени и систематизирани представи у учениците за заобикалящия ги свят.