Дисциплината Психопрофилактика на детството насочва вниманието на студентите и на магистрите към формиране на умения за преодоляване на различни ситуации, свързани с условията, в които расте и се развива детската личност. На този етап нито в училище, нито в семейството някой учи детето да разпознава и назовава чувствата си. В някои случаи дори се забранява изразяването им, особено на тези с негативен знак. И така постепенно и чувствата, и преживяванията във взаимоотношенията се превръщат в нещо забранено или срамно, което не трябва да се показва. Подтискането на чувствата, забранени за експресиране, води до блокажи и незавършени емоционални процеси. Това от своя страна повлиява негативно – както психичното здраве на индивида, така и взаимоотношенията му с околните, поведението му, работоспособността му, възможността му за пълноценно функциониране и за изпитване на радост от живота.
Учебното съдържание по дисциплината е ориентирано към смесения тип обучение, което се характеризира с надграждане, вплитане, интегриране на разнообразни информационни и комуникационни технологии в традиционен образователен контекст.