Дисциплината дава практически знания за различните аспекти на диагностиката на развитието на езика и говора в детска възраст и мястото ѝ в процеса на психологичното консултиране.
Представят се групите диагностични методи за оценка на експресивната и рецептивната реч при децата и методите за диагностика на специфичните разстройства на развитието на училищните умения.
Обучението е насочено към запознаване с инструменти за диагностика, които дават първична ориентация в езиковото развитие в норма и патология в детството.