Курсът е за студенти от специалност "Детско-юношеска психология", първа и втора година