В курса по Педагогическа диагностика се разглеждат основни методи и технологии в педагогическите изследвания.

Лекционната част обхваща:
- планиране и организация на педагогическите изследвания;
- основни методи, които се използват в различните етапи на педагогическите изследвания;
- събиране на данните, тяхната статистическа обработка и представяне на резултатите;
- теория на тестовете;
- ролята и мястото на педагогическите изследвания в различните нива на педагогическата теория и практика.

Практическата част запознава студентите с начините на подготовка на основния инструментариум за педагогически изследвания; обработка и анализ на резултатите със статистически софтуер; представяне на резултатите и някои изводи от тях.