Курсът е предназначен за студенти задочно обучение в магистърска програма "Предучилищна и начална училищна педагогика"