Дисциплината разглежда визуалното програмиране под призмата на Microsoft технологиите: платформата .NET, езика за програмиране C# и интегираната среда за разработка Visual Studio