Дисциплината формира знания за основните понятия и апарата за триизмерна визуализация. В частност е разгледан програмният продукт Blender. Студентите получават основни умения за работа с триизмерен образ, навигация и управление на 3D среда, светлини и сенки, позиция на камерата, изготвяне на анимиран клип.