Курсът по Английски език е предназначен за обучение по английски език на студенти с начални познания по езика. Материалът е разделен на дванадесет учебни единици, подчинени на дадена тема, към която са интегрирани четирите езикови умения (четене, писане, слушане и говорене).