Improve your English - Practical English Exercises Курс по общ английски език, насочен към по-нататъшното развиване и затвърждаване на основни езикови компетенции –ниво А1-A2 и специализиран английски език за студенти от спец. Право