Курсът по общ английски език трето ниво Intermediate е предназначен за студенти редовна форма на обучение, които успешно са приключили ниво Pre-Intermediate.