Дисциплината представя на обучаемите някои съвременни концепции за обучение чрез използване на електронни средства, като метод на обърнатата класна стая. Представят се някои средства за разработване на видео и интерактивни ресурси. Дисциплината завършва със защита на курсова задача.