Този лекционен курс е предназначен за студенти педагози, които трябва да познават психологическата характеристика на човешкото общуване. Представени са основните съвременни схващания за психологическата същност на общуването. Разкрити са особеностите на педагогическото общуване, общуването в семейството и с връстниците.