Дисциплината „Финансови стратегии на Европейския съюз (ЕС)” дава основополагащи знания и познания за финансовите стратегии, политики и практики на ЕС. Получаването и ефективното усвояване на парични ресурси от финансовите инструменти на евросъюза е от изключително значение за осигуряване на икономически и социален просперитет на България. „Финансови стратегии на ЕС” разширява обхвата на икономическите дисциплини, преподавани в БСУ, които формират международния и регионален икономически профил на общата компетентност на студентите.