Съобщения на сайта

Профилактика 2023

от доц. д-р Димитър Минчев -

Уважаеми студенти и докторанти,

след извършена профилактика на информационната система на Бургаския свободен университет, с цел уеднаквяване на достъпа до информационните ресурси, потребителските имена за достъп до електронни услуги и електронно обучение имат следния вид: [факултетен номер]@students.bfu.bg (Например: 21211052@students.bfu.bg).

Паролите за достъп до електронни услуги и електронно обучение не са променяни.

Ресурсите, до които сте имали достъп, остават същите.
Категории курсове