Съобщения на сайта

Актуализация 2022

от доц. д-р Димитър Минчев -

Платформата за електронно обучение на Бургаския свободен университет е актуализирана до версия 4.0.2 и прехвърлена на адрес: https://e-learn.bfu.bg

В помощ на преподавателите при работа с новата версия вижте прикачените в новината ръководства.

Microsoft 365

от доц. д-р Димитър Минчев -

Бургаският свободен университет предоставя достъп до пакет облачни услуги Microsoft 365, съдържащ популярни уеб приложения, така че преподавателите и студентите да работят съвместно и комуникират безпроблемно.

Идентификация

1. За потребител използвайте своята университетска електронна поща, която има следния вид: [факултетен номер]@students.bfu.bg.

2. За парола влезте в платформата електронни услуги, където ще получите временна парола за достъп.

При първо влизане са необходими еднократни настройки: задаване на постоянна парола, работен език и часова зона, както и мобилен телефон и електронна поща за допълнителна сигурност.

В продукта Microsoft Teams ще имате възможност да осъществите комуникация с Вашите преподаватели, които ще отговорят на въпросите ви относно дисциплината, която изучавате.Категории курсове