Съобщения на сайта

Информационни ресурси

от доц. д-р Димитър Минчев -

Уважаеми студенти и докторанти,

Потребителските имена за достъп до електронни услуги и електронно обучение имат следния общ вид: [факултетен номер]@students.bfu.bg (Например: 21211052@students.bfu.bg).

Вижте всички информационни ресурси на Бургаския свободен университет.Категории курсове