Учебната дисциплина "Мениджмънт при кризи” предоставя на обучаемите теоретични знания за същността и етапите на развитиие на кризи, конфликти и военни конфликти. Разглежда нормативната база и процедурите за вземане на решение за оторизирано използване на въоръжена сила от държавата за разрешаване на кризи и конфликти. Националната система за управление на силите и средствата действащи за преодоляване на криза или конфликт се изучава в необходимия обем. Обект на изучаване са управлението на силите и средствата за разрешаването на кризи, конфликти и военни конфликти.