В дисциплината се разглеждат основните математически подходи за моделиране на бизнес процеси, като целта е бъдещите магистри да придобият необходими знания и умения за моделиране на реални процеси от икономическата практика. Това се постига както чрез усвояване на съществуващи модели и симулации, така и чрез самостоятелно разработване на проекти. Дисциплината завършва със защита на курсова задача и изпит.