Учебната дисциплина „Счетоводство за мениджъри“ е включена в учебния план на специалност „Здравен мениджмънт“, ОКС „Магистър“ в Центъра по икономически и управленски науки при Бургаския свободен университет. Тя е предназначена за студенти неспециалисти в областта на счетоводството. Нейното включване в учебния план на специалност „Здравен мениджмънт“ е продиктувано от необходимостта нефинансовите мениджъри в областта на здравеопазването, да получат основни (минимум) счетоводни познания, потребни им за изработване и вземане на управленски решения, свързани с предоставените им управленски функции.