Дисциплината обхваща съвременните концепции в областта на иновациите и инвестициите и извежда дискусионните моменти за предпоставките за появата и реализацията им.