Курсът е предназначен за студенти магистри, които се обучават в специалност "Предучилищна и начална училищна педагогика" и са приети след завършване на друго професионално направление.