Курсът по общ английски език следва структурата на учебната система Language Leader и е предназначен за средно-напреднали студенти (ниво B1) ,които могат да опреснят и затвърдят вече усвоени езикови единици,както и да придобият и прилагат нови, съвременни умения.