В учебната дисциплина ЛИДЕРСТВО В ОБРАЗОВАНИЕТО се осъществява теоретична и практическа подготовка за усвояване на необходимите знания и умения за различните аспекти на лидерството в образователните институции, в образователния процес, за учителя като лидер, за неформалното лидерство. Курсът съдържа основни съвременни теории за лидерството, както и конкретни постановки за лидерството в сферата на образованието. Включени са теми за формиране и развитие на компетенции за лидерство. Практическата работа на обучаемите е свързана с разработване на методология за формиране и развитие на компетенции за лидерство при обучаемите от различните възрастови групи.