В този курс са представени концепции и парадигми, свързани със системите и технологиите за управление и повишаване на ефективността на процесите на планиране, контрол и вземане на решения в сферата на образованието. Направен е и кратък обзор на стандарти, свързани със системите за управление на риска и информационната сигурност.